American Paint Horse  


  Paint hesten stammer ligesom quarteren fra de Andalusere som spanierne indførte I Amerika som krigs - og kvægheste.
Under forskellige angreb og revolter fra indianerne forvildedes mange af disse heste og udviklede sig igennem 3oo år til den amerikanske Mustang. 
Da Nordeuroropæerne kom til vesten, fandt de et væld af disse heste, som de kunne fange ind og tæmme. De havde bevaret deres sans for at arbejde med kvæg og var en uvurderlig hjælper for cowboyen.I midten af 18oo tallet indførtes engelske fuldblodsheste af sprinterblod af nogle af de store kvægbaroner. Disse heste blev brugt til forædling af de eksisterende heste og verdens hurtigste hesterace blev herved udviklet. 
I 1940 lavede man American Quarter Horse Association for alle de ensfarvede heste og udelukkede dermed de brogede fra stambogen. 
I 1962 lavede man så American Painthorse Association (APHA) for de brogede heste. Det er idag den hastigt voksende hesterace, målt på registrede føl pr år. Painthestene bliver brugt til: Væddeløb, spring, dressur, jagt, kørsel samt alle westerndiciplinerne - og den tæller over 760.000 eksemplarer i verden, heraf ca 400 i Danmark. 

Den Amerikanske Paint er let genkendelig på dens farverige "painted" aftegn. Painten er hesteverdenens atlet med kropsbygning som den nære slægtning quarteren, og dertil en speciel og anderledes kropsfarve. 
Avlen af den Amerikanske Paint er udelukkende baseret på blodlinier af heste, registreret i American Paint Horse Association, American Quarter Horse Association og fuldblodsheste registreret i the Jockey Club of New York eller ethvert udenlandsk fuldblodsregister, som er anerkendt af the Jockey Club af New York 

Farvetypen på American Paint Horses deles af APHA op i 2 typer: Overo og Tobiano. Er en hest en blanding af de to ovennævnt, registreres den som Tovero (eller TobOvero). Desuden registreres ensfarvede Paints, "Breeding stock" . Tobiano broget skyldes Tobiano Genet (T). 
Det der af APHA forstås ved en Overo, er en broget Paint, der ikke er Tobiano, altså alle brogede Paints der ikke er Tobiano. Der er imidlertid flere gener, som alle falder ind under denne kategori. 1. Der er dels den ægte Overo, eller Frame Overoen. Dette er den type der af genforskere kaldes Overo. Dens brogede mønster skyldes Overo genet (O) 2. 
Der er Sabino, som skyldes Sabino genet (Sb) 3. Der er også Splashed white, som får sit mønster af genet (spl). De er dog uhyre sjældne. Stambogen er i dag lukket og painten er en selvstændig race. 

Pinto er derimod enhver hest som er broget, uanset dens størrelse og race/afstamning iøvrigt. De to begreber forveksles ofte, men alle brogede paints er også pintoer (malede heste) men en pinto er ikke en paint med mindre den er officielt registreret i APHA.

 

 

 

 
Tovero broget  paint


Overo broget paint.


Splashed White overo


Sabino overo


Tobiano


Foto af Laura Rønnows føl